Certamen Equestre
 Certamen Equestre
Certamen Equestre                  
Till minne av Karl XI:s trontillträde 1672 utgavs planschverket "Certamen Equestre" – ett unikt projekt i svensk bokproduktion och ett arbete som bättre än något annat belyser barockens ceremoniel och hovfester. Sviten om sextiotvå kopparstick finns här samlade i en exklusiv faksimilutgåva. Initiativtagare var hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl och avsikten var att visa fram det svenska stormaktsväldets högtsträvande ambitioner. Verket förmedlar en detaljerad dokumentation Karl XI:s karusell och dess deltagare där den skimrande prakten och storslagna iscensättningen framträder med enastående grafisk skärpa. Historikern Jonas Nordin belyser ingående den europeiska bakgrunden och förklarar ceremonielets innebörd samt redogör för verkets utgivningshistoria. "Certamen Equestre" kom att bli ensamt i sitt slag i Sverige och dess betydelse i samtiden var stor. För eftervärlden utgör det en unik källa till kunskap om den svenska stormakten och dess riter. Engelsk titel: Karl XI's Carousel for his Contemporar. Svenska och engelska kommentarer. Utgiven av Byggförlaget 2006.
390,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar