Kina slott
 Kina slott
Kina slott                     
Boken "Kina slott" ger en utförlig presentation av det kinesiska lustslottet på Drottningholm – dess byggnadshistoria, inredningar, samlingar och trädgård. Nya perspektiv på Kina slotts tillkomst- och restaureringshistoria, anläggningens funktion, hovlivet och intresset för kineserier under 1700-talet presenteras av några av våra främsta experter. Boken illustreras med fotografier av Max Plunger och rikligt med ritningar, kartor och historiska framställningar. Huvudredaktör: Göran Alm. Kina slott ingår i bokserien "De Kungliga Slotten", som är en bred skildring av slottsanläggningarna och den svenska kungamakten under fyrahundra år, men även av slotten i vår egen tid, som en del av det nationella kulturarvet. "De Kungliga Slotten" är ett bokverk i femton band som utgavs i början 2000-talet av Byggförlaget i samarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk.
190,00:- + moms 
  Antal  
   
<-- Tillbaka    
 
Byggförlaget rekommenderar
Finns inga relaterade artiklar